شنبه / ۱۸ شهریور ۱۴۰۲ / ۰۹:۱۸
سرویس : آزمایشگاه، گواهینامه ها و اسانس
کد خبر : ۱۱۶۵۳۳
گزارشگر : ۳۵۱۶
نشریه اقتصاد و نمایشگاه
سرویس آزمایشگاه، گواهینامه ها و اسانس
بهرام نادری، مدیرعامل شرکت صفا نادر آذر برند(حلاوت ژل)

حلاوت ژل، بزرگترین تولیدکننده ژلاتین دارویی و خوراکی در شمالغرب

بهرام نادری، مدیرعامل شرکت صفا نادر آذر، اظهار داشت: شرکت حلاوت ژل از اواخر سال1398 با تولید پودر ژلاتین دارویی و غذایی فعالیت خود را آغاز کرده است.

نادری در ادامه با تأکید بر اهمیت شرکت حلاوت ژل و تأثیرگذاری آن در کشور، بیان کرد که در کشور تنها ســه تولیدکننده ژلاتین وجود دارد و حلاوت ژل به عنــوان بزرگترین تولیدکننده ژلاتین خوراکی و دارویی
در شــمالغرب ایران تلقی میشود.
همچنین، میزان تولید ماهانه شرکت حــدود 50 تن اســت کــه نمایانگر قدرت تولیــدی و حجــم تولید این شرکت است.
نادری با برشــمردن دستاوردهای این مجموعه، عنوان کــرد: این برند توانســته اســت تمامــی مجوزهای لازم ماننــد مجوزهای غــذا و دارو از جمله اســتاندارد GMP ســایر استانداردهای مورد نیاز، نشان حلال و دیگر مجوزهای مرتبط را از مراجع ذیصلاح دریافت نماید  .
وی افزوده است شرکت ما همواره سعی داشته است تا محصولات خود را با بالاترین اســتانداردها و کیفیت برتر به بازار عرضه کند  . مدیرعامل شرکت صفا نادر آذر در ادامه افزود: از مشکلاتی که مجموعه با آن مواجه اســت می توان به قطع مکرر بــرق، مشــکل در تأمین مواد اولیه، مشکلات نقدینگی و همچنین، مشــکلات بانکی و گمرکی و... اشاره کرد؛ البته، این مشــکلات، مواردی هســتند که اغلب صنعتکاران با آن دستوپنجه نرم می کنند.
وی بــا تأکیــد بــر اصــل مشــتری مداری، ادامــه داد: اغلــب مشــتریان ما داخلی و شــرکتهای تولیدکننده صنایــع غذایی و دارویی هســتند، لذا واحدهای پشتیبانی و D&Rمجموعه، به طور کامل پیگیر بازخــورد خریــداران از محصولات هستند و همچنین، مشاوره های لازم را پیــش از خرید به مشــتریان ارائه میدهند.
نادری در انتهــا درخصوص هدف از حضــور در نمایشــگاه، گفــت: هدف اصلی ما دیدار بــا همکاران و مشتریانمان است و به دنبال توسعه بازارهای فروش خود نیســتیم چون تمام ظرفیت تولید کارخانه در داخل کشور مصرف می شود؛ البته در آینده نزدیــک، محصولات جدیــدی را به بازار عرضه خواهیم کرد.
 
(شنبه ۱۸ شهریور ۱۴۰۲) ۰۹:۱۸

پست الکترونیک را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید


خبر 1

خبر برگزیده

بازار ارز

سرویس نمایشگاه و همایش‌ها