فهرست اوقات شرعی

روزتاریخاذان صبحطلوع خورشیداذان ظهرغروب خورشیداذان مغربنیمه شب شرعی
شنبه۱ اردیبهشت ۱۴۰۳۰۳ : ۵۲ : ۵۹۰۵ : ۲۴ : ۲۹۱۲ : ۰۳ : ۰۷۱۸ : ۴۲ : ۱۸۱۹ : ۰۰ : ۰۹۲۳ : ۱۶ : ۵۲
یکشنبه۲ اردیبهشت ۱۴۰۳۰۳ : ۵۱ : ۲۶۰۵ : ۲۳ : ۱۵۱۲ : ۰۲ : ۵۵۱۸ : ۴۳ : ۰۹۱۹ : ۰۱ : ۰۲۲۳ : ۱۶ : ۳۱
دوشنبه۳ اردیبهشت ۱۴۰۳۰۳ : ۴۹ : ۵۴۰۵ : ۲۲ : ۰۲۱۲ : ۰۲ : ۴۳۱۸ : ۴۳ : ۵۹۱۹ : ۰۱ : ۵۴۲۳ : ۱۶ : ۱۰
سه شنبه۴ اردیبهشت ۱۴۰۳۰۳ : ۴۸ : ۲۲۰۵ : ۲۰ : ۴۹۱۲ : ۰۲ : ۳۲۱۸ : ۴۴ : ۴۹۱۹ : ۰۲ : ۴۷۲۳ : ۱۵ : ۵۰
چهارشنبه۵ اردیبهشت ۱۴۰۳۰۳ : ۴۶ : ۵۲۰۵ : ۱۹ : ۳۷۱۲ : ۰۲ : ۲۱۱۸ : ۴۵ : ۴۰۱۹ : ۰۳ : ۴۰۲۳ : ۱۵ : ۳۰
پنج شنبه۶ اردیبهشت ۱۴۰۳۰۳ : ۴۵ : ۲۱۰۵ : ۱۸ : ۲۷۱۲ : ۰۲ : ۱۱۱۸ : ۴۶ : ۳۰۱۹ : ۰۴ : ۳۳۲۳ : ۱۵ : ۱۱
جمعه۷ اردیبهشت ۱۴۰۳۰۳ : ۴۳ : ۵۲۰۵ : ۱۷ : ۱۷۱۲ : ۰۲ : ۰۲۱۸ : ۴۷ : ۲۰۱۹ : ۰۵ : ۲۶۲۳ : ۱۴ : ۵۱
شنبه۸ اردیبهشت ۱۴۰۳۰۳ : ۴۲ : ۲۳۰۵ : ۱۶ : ۰۸۱۲ : ۰۱ : ۵۳۱۸ : ۴۸ : ۱۱۱۹ : ۰۶ : ۱۹۲۳ : ۱۴ : ۳۲
یکشنبه۹ اردیبهشت ۱۴۰۳۰۳ : ۴۰ : ۵۴۰۵ : ۱۵ : ۰۰۱۲ : ۰۱ : ۴۴۱۸ : ۴۹ : ۰۱۱۹ : ۰۷ : ۱۲۲۳ : ۱۴ : ۱۴
دوشنبه۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۳۰۳ : ۳۹ : ۲۷۰۵ : ۱۳ : ۵۳۱۲ : ۰۱ : ۳۶۱۸ : ۴۹ : ۵۲۱۹ : ۰۸ : ۰۶۲۳ : ۱۳ : ۵۶
سه شنبه۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۳۰۳ : ۳۸ : ۰۰۰۵ : ۱۲ : ۴۸۱۲ : ۰۱ : ۲۸۱۸ : ۵۰ : ۴۲۱۹ : ۰۸ : ۵۹۲۳ : ۱۳ : ۳۸
چهارشنبه۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۳۰۳ : ۳۶ : ۳۴۰۵ : ۱۱ : ۴۳۱۲ : ۰۱ : ۲۱۱۸ : ۵۱ : ۳۲۱۹ : ۰۹ : ۵۲۲۳ : ۱۳ : ۲۱
پنج شنبه۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۳۰۳ : ۳۵ : ۱۰۰۵ : ۱۰ : ۳۹۱۲ : ۰۱ : ۱۵۱۸ : ۵۲ : ۲۳۱۹ : ۱۰ : ۴۵۲۳ : ۱۳ : ۰۴
جمعه۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۳۰۳ : ۳۳ : ۴۶۰۵ : ۰۹ : ۳۷۱۲ : ۰۱ : ۰۹۱۸ : ۵۳ : ۱۳۱۹ : ۱۱ : ۳۸۲۳ : ۱۲ : ۴۸
شنبه۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۳۰۳ : ۳۲ : ۲۳۰۵ : ۰۸ : ۳۶۱۲ : ۰۱ : ۰۴۱۸ : ۵۴ : ۰۳۱۹ : ۱۲ : ۳۱۲۳ : ۱۲ : ۳۲
یکشنبه۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۳۰۳ : ۳۱ : ۰۱۰۵ : ۰۷ : ۳۶۱۲ : ۰۰ : ۵۹۱۸ : ۵۴ : ۵۳۱۹ : ۱۳ : ۲۴۲۳ : ۱۲ : ۱۶
دوشنبه۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۳۰۳ : ۲۹ : ۴۰۰۵ : ۰۶ : ۳۷۱۲ : ۰۰ : ۵۵۱۸ : ۵۵ : ۴۳۱۹ : ۱۴ : ۱۷۲۳ : ۱۲ : ۰۱
سه شنبه۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۳۰۳ : ۲۸ : ۲۰۰۵ : ۰۵ : ۴۰۱۲ : ۰۰ : ۵۱۱۸ : ۵۶ : ۳۳۱۹ : ۱۵ : ۱۰۲۳ : ۱۱ : ۴۷
چهارشنبه۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۳۰۳ : ۲۷ : ۰۲۰۵ : ۰۴ : ۴۳۱۲ : ۰۰ : ۴۸۱۸ : ۵۷ : ۲۳۱۹ : ۱۶ : ۰۲۲۳ : ۱۱ : ۳۴
پنج شنبه۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۳۰۳ : ۲۵ : ۴۵۰۵ : ۰۳ : ۴۸۱۲ : ۰۰ : ۴۵۱۸ : ۵۸ : ۱۲۱۹ : ۱۶ : ۵۵۲۳ : ۱۱ : ۲۰
جمعه۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۳۰۳ : ۲۴ : ۲۸۰۵ : ۰۲ : ۵۵۱۲ : ۰۰ : ۴۳۱۸ : ۵۹ : ۰۱۱۹ : ۱۷ : ۴۷۲۳ : ۱۱ : ۰۷
شنبه۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۳۰۳ : ۲۳ : ۱۴۰۵ : ۰۲ : ۰۲۱۲ : ۰۰ : ۴۲۱۸ : ۵۹ : ۵۰۱۹ : ۱۸ : ۳۹۲۳ : ۱۰ : ۵۵
یکشنبه۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۳۰۳ : ۲۲ : ۰۰۰۵ : ۰۱ : ۱۲۱۲ : ۰۰ : ۴۱۱۹ : ۰۰ : ۳۹۱۹ : ۱۹ : ۳۱۲۳ : ۱۰ : ۴۳
دوشنبه۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۳۰۳ : ۲۰ : ۴۸۰۵ : ۰۰ : ۲۲۱۲ : ۰۰ : ۴۱۱۹ : ۰۱ : ۲۸۱۹ : ۲۰ : ۲۲۲۳ : ۱۰ : ۳۳
سه شنبه۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۳۰۳ : ۱۹ : ۳۸۰۴ : ۵۹ : ۳۴۱۲ : ۰۰ : ۴۱۱۹ : ۰۲ : ۱۶۱۹ : ۲۱ : ۱۳۲۳ : ۱۰ : ۲۲
چهارشنبه۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۳۰۳ : ۱۸ : ۲۹۰۴ : ۵۸ : ۴۸۱۲ : ۰۰ : ۴۲۱۹ : ۰۳ : ۰۴۱۹ : ۲۲ : ۰۴۲۳ : ۱۰ : ۱۲
پنج شنبه۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۳۰۳ : ۱۷ : ۲۱۰۴ : ۵۸ : ۰۲۱۲ : ۰۰ : ۴۳۱۹ : ۰۳ : ۵۱۱۹ : ۲۲ : ۵۴۲۳ : ۱۰ : ۰۳
جمعه۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۳۰۳ : ۱۶ : ۱۵۰۴ : ۵۷ : ۱۹۱۲ : ۰۰ : ۴۵۱۹ : ۰۴ : ۳۹۱۹ : ۲۳ : ۴۴۲۳ : ۰۹ : ۵۵
شنبه۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۳۰۳ : ۱۵ : ۱۱۰۴ : ۵۶ : ۳۷۱۲ : ۰۰ : ۴۸۱۹ : ۰۵ : ۲۵۱۹ : ۲۴ : ۳۴۲۳ : ۰۹ : ۴۷
یکشنبه۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۳۰۳ : ۱۴ : ۰۹۰۴ : ۵۵ : ۵۶۱۲ : ۰۰ : ۵۱۱۹ : ۰۶ : ۱۲۱۹ : ۲۵ : ۲۳۲۳ : ۰۹ : ۴۰
دوشنبه۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳۰۳ : ۱۳ : ۰۸۰۴ : ۵۵ : ۱۷۱۲ : ۰۰ : ۵۵۱۹ : ۰۶ : ۵۷۱۹ : ۲۶ : ۱۱۲۳ : ۰۹ : ۳۳