اخبار صنعت نمایشگاهی ایران و جهان

همایش ملی زعفران در گناباد آغاز به کار کرد
چهارشنبه ۲۶ آبان ۱۴۰۰ - ۱۰:۳۸
بزرگترین نمایشگاه کشاورزی کشور دایر شد
چهارشنبه ۱۹ آبان ۱۴۰۰ - ۱۴:۲۰
آغاز به کار نمایشگاه2021 Gulfood Manufacturing
دوشنبه ۱۷ آبان ۱۴۰۰ - ۱۲:۵۶

نمایشگاه های صنایع غذایی ایران در سال 97

نمایشگاه های خارجی