اخبار مناقصه و مزایده های صنایع غذایی

مناقصه عملیات تبدیل تخم مرغ به پودر ( نوبت 1 )
شرکت پشتیبانی امور دام استان تهران در نظر دارد مناقصه عمومی (عملیات تبدیل تخم مرغ به پودر) را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به پیمانکار واجد صلاحیت واگذار نماید.
شنبه ۱۱ شهریور ۱۴۰۲ - ۱۶:۰۹