پنج شنبه / ۱ مهر ۱۴۰۰ / ۱۳:۰۸
سرویس : نمایشگاه ، همایش و جشنواره ها و ...
کد خبر : ۱۰۵۴۳۷
گزارشگر : ۳۵۱۶
سرویس نمایشگاه ، همایش و جشنواره ها و ...
جمشید مغازهای دبیر انجمن صنفی صنایع بیسکویت شیرینی و شکلات ایران

استقبال کم نظیر شرکت ها از بیستمین نمایشگاه بین المللی شیرینی و شکلات

جمشید مغازهای دبیر انجمن صنفی صنایع بیسکویت، شــیرینی و شــکلات ایران در گفت و گو بــا اقتصاد نمایشــگاه گفت: نمایشــگاه بین المللی شــیرینی و شــکلات علیرغم همه مشــکلات ناشــی از همه گیری کرونا، استقبال قابل توجهی روبرو شد

صنعت شیرینی و شکلات به عنوان یک صنعت پیشــرو ظرف دو دهه اخیر موفق شده اســت علاوه بر تامین نیازهای بازار داخلی ، با صادرات چشــمگیر محصولات و ماشــین آلات مرغوب به ســایر کشــورها توانمندی های خود را بــه نمایش گذارد از ســوی دیگر می توان گفت نمایشگاه شیرینی شــکلات باعث ایجاد تحول دو دهه اخیر در این صنعت شده است، این صنعت به مدد همین نمایشگاه توانسته در بازارهای صادراتی حضوری موفق و رو به رشد داشــته باشد اگر نمایشگاه شیرینی و شکلات به طور منظم برگزار نمی شد، فعالان و بازرگانان خارجی هرگز نمی توانستند از ظرفیت و توانمندی های ایران در حوزه تولید شــیرینی و شکلات آگاه شوند،
هر سال در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی ج.ا.ایران نمایشگاه شیرینی و شکلات به عنوان یکی از مهمترین و برترین رویدادهای تجاری کشــور با حضور فعاالن این صنعت برگزار می شــود، این نمایشگاه که فعالیت خود را در ابتدای دهه هشــتاد با ۲ هزار متــر مربع آغاز کرد و با رشد چشمگیر خود موفق شــد در سال ۹۶ بالغ بر ۴۵ هزار متر مربع نمایشــگاهی را تحت پوشــش خود قرار دهد. هر چند ظرف دو ســال اخیر به دلیل تشدید تحریم ها و همه گیری کرونا این نمایشگاه همانند سایر نمایشگاه ها با مشکالتی عدیده ای مواجه شده است اما همچنان مورد استقبال فعالان این صنعت قرار می گیرد.

 

رئیس انجمن بیسکویت، شــیرینی و شکلات با اشاره به اهداف برگزاری نمایشگاه شــیرینی و شکلات گفت: نمایش توانمندی ها و نوآوری های صنعت شــیرینی و شــکلات به عنوان یک صنعت پیشــرو از اهداف اصلی برگزاری این رویداد است.

 

جمشــید مغازه ای در ادامه با بیان اینکه نمایشــگاه شــیرینی و شــکلات جزو ۳ نمایشــگاه برتر در کشور است خاطرنشان کرد: نمایشــگاه شیرینی و شکلات در سه بخش مختلف مواد اولیه، ماشین آلات و محصولاات تولیــدی برگزار می شــود و ما در بخش مــواد اولیه از گذشــته با انجمن واردکنندگان مــواد اولیه، در بخش ماشین آلات با انجمن ماشین ســازان و در دیگر زمینه ها از جمله در زمینه برگزاری نمایشگاه با نهادها وتشکل های مرتبط و فعال صنعت نمایشگاهی تعامل داریم.

 

وی با اشــاره بــه خودکفایی و تولید ماشــین آلات و کانالهای جدید صنعت شیرینی و شکلات گفت: در این نمایشــگاه قصد داریم از ماشــین آلات و کانالهایی که پیش از این این از کشورهای دیگر وارد می شد و امروزه به دســت متخصصان و فعالان این صنعت ســاخته می شود رونمایی کنیم.

 

وی با تاکید بر رقابتی بودن صنعت شیرینی و شکلات خاطرنشــان کرد: بخش اعظمی از این صنعت توســط بخش خصوصی اداره می شــود و هر ســاله نیز شــاهد پیشــرفت کمی و کیفی در زمینه کانالهاو بســته بندی بوده ایم و تجار کشورهایی نظیر روسیه ترکیه، افغانستان و... از محصولات با کیفیت ایرانی اسقبال می کنند در دوره های گذشته شــاهد عقد قراردهای تجاری زیادی فی مابین تجار ایرانی و خارجی بوده ایم هرچند در طی یکی دو ســال اخیر به دلیل مشکالت کرونا این موضوع کمرنگ شده است اما این موضوع موقتی است.

 

وی تاکیــد کرد: این صنعــت دارای ارزش افزوده بالا، اشتغالزایی فراوان و ارزآوری است در نتیجه گردش مالی مناسبی دارد و همیشه شــاهد رونق و رشد قابل توجه ای بوده اســت. مغازه ای در پایان با اشاره به چالش ها و موانع پیش روی صنعت شیرینی و شکلات تصریح کرد:
در حال حاضر این صنعت با دو مشــکل اساسی دست و پنجه نرم می کند، تهیه مــواد اولیه مورد نیاز با کیفیت و قیمت ثابت و مشکل نوســات ارزی که زمینه رقابت با سایر تولید کنندگان را در راســتای استمرار صادرات و عمل به تعهدات دچار مشکل می سازد .
(پنج شنبه ۱ مهر ۱۴۰۰) ۱۳:۰۸

پست الکترونیک را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید


خبر 1

خبر برگزیده

بازار ارز

سرویس نمایشگاه و همایش‌ها