جمعه / ۲ مهر ۱۴۰۰ / ۱۱:۳۶
سرویس : کسب و کار، برندینگ
کد خبر : ۱۰۵۴۵۱
گزارشگر : ۳۵۱۶
سرویس کسب و کار، برندینگ
دکتر مهدی کریمی تفرشی

»صنایع غذایی گلها« اولین کارخانه ای که موفق به دریافت گواهی قدمت بیش از صد سال از یونسکو شد

صنایع غذایی گلها فعالیت خود را از سال 1318 اغاز کرد و طی یک قرن حضور پرافتخار در صنعت غذایی ایران با داشتن بیش از 350 نوع محصول دارای بالاترین تنوع محصول در سبد غذایی خانوار می باشــد و بیشترین گواهینامه های ملی و بین المللی و جوایز و افتخارات را در کشور کسب کرده است .

دکترکریمی تفرشــی با اشاره به سوابق اجرای یو علمی خود خاطرنشان کرد: این افتخــار را دارم که به عنوان نسل ســوم مجتمع صنایع غذایی گلهــا از ســال 1380 مدیریت ایــن مجموعــه را عهده دار می باشــم. همچنین ریاســت هیات مدیره تعاونی تولید کنندگان محصولات غذایی کشور، رئیس هیات مدیره اتحادیه تعاونی های توزیع و فروش محصولات غذایی، رئیس هیات مدیــره مجتمع صنایــع غذایی گلها و هلدینــگ آل ام کا تی )MKTGROUP ،)نائب رئیس هیات مدیره انجمن علوم و فناوری غلات ایران، عضو 
هیات مدیره کانــون انجمن های صنایع غذایی کشور از دیگر سمت های اینجانب می باشد.

 

وی با اشاره به تاریخچه مجتمع صنایع غذایی گلها افزود: این مجتمع در ســال 1318 به صورت ســنتی فعالیت خود را از پله نوروزخان آغاز نمــود. در آن دوره زمانی که ادویه جات و سبزیجات خشک در کاغذهای قیفی شــکل به فروش می رسید بنیانگزار گلها اولین کسی بود که از ملوان های روســی نایلــون های یک طرف دوخت خریداری وموادغذایی را با کمک اتوهای ذغالی در آن بســته بندی نمود. در آن دوره نسل اول گلها با توجهبه مقتضای زمان و شرایط جامعه و نیاز آن دوره تصمیم مهمــی گرفت، که آن مهم پایه گذار مجموعه عظیم و ماندگار امروزی گردیده است. 

 

صنایع غذایی گلها فعالیت خود را از سال 1318 اغاز کرد و طی یک قرن حضور پرافتخار در صنعت غذایی ایران با داشتن بیش از 350 نوع محصول دارای بالاترین تنوع محصول در سبد غذایی خانوار می باشــد و بیشترین گواهینامه های ملی و بین المللی و جوایز و افتخارات را در کشور کسب کرده است همچنین این مجموعه یک اشتغال آفرینی بزرگ چند هزار نفره در سطح کشور ایجاد کرده اســت.. این مجموعه در چندین سال متوالی واحد نمونه استاندارد بوده است و افتخار این را داشته که در سال های متوالی عنوان برند محبوب مصرف کنندگان را کسب کند که حاکی از اعتماد مشتریان و مصرف کنندگان به این شرکت بوده است. اقتصاد و نمایشگاه با دکتر مهدی کریمی تفرشی رئیس کارگروه کسب و کارهای جاده ابریشم سازمان ملل- یونسکو و کارآفرین برتر جهان اسالم گفت و گویی انجام داده است که می خوانید:

 

صنایع غذایی گلها با یک قرن حضور پرافتخار در صنعت غذای ایران و کسب انواع افتخارات، جوایز و گواهینامه های ملی و بین المللی دارای متنوع ترین سبد غذایی کشور است
رئیس هیات مدیــره مجتمع صنایع غذایی گلهــا و هلدینــگ آل ام کا تی )GROUP MKT )تصریــح کــرد: در سال 1345 نســل دوم این مجموعه فعالیت خود را آغــاز نمود وهماهنگ با شــرایط جامعه مســیر حرکت از تولید سنتی محصولات به سمت صنعتی شدن را طی کرد. تلاش های نسل دوم گلها به همت و تلاش مرحوم عبدالرضا کریمی تفرشی به ثمر نشســت و این مجموعه شکلی صنعتی به خود گرفت.دکتر کریمی تفرشی افزود: با حرکت به ســمت جلو و گام نهادن در مســیر تکنولوژی نیاز به افکار و اندیشه های نو احساس شد و این درست زمانی بود که نسل سوم گلها در ابتدای دهه هشتاد با تفکری نوین از راه رسید تا چرخ صنعت را این بار به مدد دانــش و فناوری روز و نیروی جوانی به حرکت در آورد. 

 

وی افزود: بــا افتخار اعــلام می کنم امروز که در حدود 20 سال از کار کردن نسل سوم گلها می گذرد مجتمع صنایع غذایی گلها بیش از 350 نوع محصول و یک کارآفرینی عظیم چند هزار نفره در سراسر کشور ایجاد کرده است.وی یادآور شــد: صنایع غذایی گلها با یک قرن حضور پرافتخار در صنعت غذای ایران و کســب انواع افتخارات، جوایز و گواهینامه های ملی و بین المللی و دارا بودن متنوع ترین ســبد غذایی از دیرباز تا امروز میهمان بی بدیل سفرهای مردم شریف ایران بوده اســت و افتخار ما این است که کودکان دیروز، مادران و پدران امروز و آینده سازان این مملکت و تمامی نســل های میهن عزیزمان با گلها رشد کرده اند و طعم آشــنای آن را به خاطر می ســپارند و بی تردید تا روزی که این
مردم وفــادار خاطرات شــیرین خود را با عطر و طعم محصــولات گلها رقم می زنند و همراه وفادار گلها هستند، صنایع غذایی گلها همچنان بر قله های افتخار می درخشد.
رئیس کارگروه کسب و کارهای جاده ابریشم ســازمان ملل- یونسکو تصریح کرد: صنایع غذایی گلها امروز با داشتن بیش از 350 نوع محصول دارای بالاترین تنوع محصول در سبد غذایی خانوار می باشد و بیشــترین گواهینامه های ملی و بین المللی و جوایــز و افتخارات را در کشور کســب کرده است. همچنین این مجموعه یک اشتغال آفرینی بزرگ چند هزار نفره در ســطح کشــور ایجاد کرده است.

 

دکتر کریمی تفرشــی با بیــان اینکه صنایع غذایی گلها از جملــه برندهایی اســت که دارای بالاترین گواهینامه ها و افتخارات ملی و بین المللی است؛ اظهار کــرد: ایــن مجموعه در چندین ســال متوالی واحد نمونه استاندارد بوده است.همچنین افتخار این را داشته که در سال های متوالی عنوان برند محبوب مصرف کنندگان را کســب کند کــه حاکی از 
اعتماد مشتریان و مصرف کنندگان فهیم گلها بوده است. 
همچنین گلهــا اولین دارنده نشــان استاندارد نمک طعام در ایران است و از اولین برندهایی هستیم که گواهی ثبت بین المللی تایید و نظارت بر غذا و دارو را از FDA آمریکا دریافت کردیم. 
وی افزود: صنایع غذایــی گلها اولین کارخانه ای اســت که موفق به دریافت گواهی قدمت بیش از صد سال از یونسکو شده است و این افتخار بزرگی برای برند گلها وکشور ما است. 
دکترکریمی تفرشــی تاکید کرد: این برند یکی از قدیمی ترین و نام آشناترین برندهایی است که از دیرباز بر سر سفره های مردم ایران جایگاه ویژه ای داشــته و در حافظه تاریخی مردم ایران به عنوان یک برند نوستالژیک جای گرفته است.وی با اشــاره به ارتباط مجتمع صنایع غذایی گلها با مصــرف کنندگان تصریح کرد: این مجتمع همواره از طریق ارتباط 
مســتمر با مصرف کننــدگان، نیازها و خواسته های آنها را در برهه های مختلف پایش می کند و با ســنجش نیــاز بازار، محصولات جدید به ســبد کالای خود اضافه میکند. 

 

رئیس هیات مدیــره مجتمع صنایع غذایی گلهــا و هلدینــگ آل ام کا تی )GROUP MKT )اعالم کرد: با توجه به نیاز امروز به محصولات سلامت محور، صنایع غذایی گلها بــزودی محصولات ارگانیک را به سبد غذایی خود می افزاید. ضمن اینکه محصول چای سبز و سیاه را به عنوان محصول جدیــد به بازار عرضه کرده است. دمنوش های گیاهی و جوی دوســر نیز از جمله محصولات سلامت محوری هســتند که به زودی وارد سبد کالای گلها خواهند شد.

 

وی افزود: چای سیاه و چای سبز، تخم گشــنیز و ســیاه دانه، پودرکیک با طعم های جدید ردولوت و براونی نیز از جمله محصولات جدیدی هســتند که گلها به بازار عرضه کرده است.ضمن اینکه به روز کردن بسته بندی ها بر اســاس نیاز بازار و ســایق مصرف کنندگان و نیز همگام با آخریــن دســتاوردهای جهانی همواره از برنامه های اصلی گلها بوده و هســت، بسیاری از محصولات گلها در بسته بندی های جدید و به روز به بازار عرضه شده اند.

 

دکتر کریمی تفرشی با تاکید بر اصل مشــتری مداری در صنایع غذایی گلها گفــت: این مجموعــه با هــدف ارتباط مستمر و مستقیم با مصرف کنندگان و پایش دقیق خواسته ها و نظرات آنها در حال حاضر شبکه های مجازی متعددی را راه انــدازی کرده اســت. ضمن اینکه پایگاه فروش اینترنتی محصولات گلها در اختیار هموطنان عزیز می باشد. سامانه پیامکی گلها نیز همچون همیشه آماده دریافت پیشنهادات و انتقادات مردم عزیز می باشد. واحد CRM مجتمع صنایع غذایی گلها با یک تیم قــوی و با تجربه نظرات، پیشــنهادات و انتقادات مصرف کنندگان عزیز را به دقت پایش و بررسی می نمایند و به واحد تولید و QC جهت اعمال کارشناسانه این نظرات و بررسی و رفع مشکلات اعلام می شود.

 

رئیــس کارگــروه کســب و کارهای جاده ابریشم ســازمان ملل- یونسکو در پایان اظهار کرد: نمی تــوان انکار کرد که تمامی صنایــع از بحــران جهانی کرونا آســیب دیدند و بالطبع در مقطعی هم روی صــادرات و واردات مواداولیه ما اثر گذاشــت، اما به لطف خداوند در دوران ســخت همه گیری کرونا صنایع غذایی گلها با توان و انگیزه مضاعف برای تامین نیازهای غذایی مردم شریف ایران بیش از گذشــته به چرخاندن چرخ دنده های تولید همت گماشت و شاهد بودیم که در سخت ترین شرایطی که دیگرکشورها با کمبود کالاهای اساســی در فروشگاه ها مواجه شدند، لاین فروشگاههای ما بویژه در عرصــه غذایی خالی نشــد.
با افتخار اعلام می کنیــم که در صنایــع غذایی گلها هیچ نیرویی در بحران سنگین کرونا تعدیل نشد و در ســنگر ایجاد اشتغال و تولید محکم ایستاده ایم.
(جمعه ۲ مهر ۱۴۰۰) ۱۱:۳۶

پست الکترونیک را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید


خبر 1

خبر برگزیده

بازار ارز

سرویس نمایشگاه و همایش‌ها