جمعه / ۲۷ خرداد ۱۴۰۱ / ۱۱:۰۱
سرویس : نمایشگاه ، همایش و جشنواره ها و ...
کد خبر : ۱۰۹۷۵۴
گزارشگر : ۳۵۱۶
سرویس نمایشگاه ، همایش و جشنواره ها و ...
هومن رازدار مدیرعامل شرکت سهامی نمایشگاههای بین المللی

استقبال صاحبان صنایع غذایی از نمایشگاه بین المللی ایران آگروفود در سال تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین

بیســت و نهمیــن نمایشــگاه بین المللــی صنایع کشاورزی، مواد غذائی، ماشــین آلات و صنایع وابسته ایران آگروفود در راســتای هر چه تخصصی تر شدن و بهره گیــری از ظرفیتهــای مشــارکت کنندگان و بازدیدکنندگان، در ســه بخش تخصصی ایران فود ، ایــران فودتک و ایــران آگرو برگــزار می گردد.

از نکات قابل توجه نمایشــگاه ایران آگروفود 2022 ، توسعه مشارکت تولیدکنندگان، صاحبان صنایع و دست اندرکاران این صنعت مهم در سال »تولید، دانش بنیان، اشــتغال آفرین« و نیز همکاری گســترده تعدادی از انجمنها و تشکلهای فعال در صنایع غذایی مرتبط این نمایشگاه می باشد؛ همچنین با عنایت به اهمیت توسعه کســب و کارهای نوآور و خلاق در حوزه های مختلف کشاورزی، مواد غذایی و صنایع مرتبط در این نمایشگاه فضاهای ویژه ای به شــرکتهای دانش بنیان، اختصاص یافته است.
درخاتمه اینجانــب ضمن ابراز خرســندی از تداوم برپایی این نمایشگاه، مراتب سپاســگزاری خود را از مجریان، انجمنها، مشارکت کنندگان و نهادهای دولتی و خصوصی که با حضــور در این نمایشــگاه و عرضه محصولات، امکان برگزاری این رویــداد بین المللی را فراهم نموده اند، اعلام می دارم.
(جمعه ۲۷ خرداد ۱۴۰۱) ۱۱:۰۱

پست الکترونیک را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید


خبر 1

خبر برگزیده

بازار ارز

سرویس نمایشگاه و همایش‌ها