دوشنبه / ۳۰ خرداد ۱۴۰۱ / ۱۳:۵۸
سرویس : رستوران ها و کافه
کد خبر : ۱۰۹۸۴۱
گزارشگر : ۳۵۱۶
سرویس رستوران ها و کافه
حافظ کبریت چی، مدیرعامل شرکت تهیه و بسته بندی مواد غذایی هانی:

ما غذای ایرانی را به جهان معرفی می کنیم

شرکت تهیه و بسته بندی مواد غذایی هانی ، بالغ بر چهــل و پنج نوع محصول مختلف را تولید می کند، مانند غذاهای بین المللی، غذاهای رژیمی، غذاهای وگن، غذاهای صادراتی و غذاهای سنتی ایرانی، از دستاوردهای شرکت هانی می باشد.ارائه ی غذای سنتی ایرانی با کیفیت بالا به بازار است و محصولات هانی، تنوع و نوآوری بســیار بالابی دارند.

 همچنین برند هانی، 45 پروانه ســاخت، حدود 30 محصول استاندارد، گواهینامه های ایزو و FDA آمریکا را کسب کرده است.نشریه اقتصاد و نمایشگاه به مناسبت برگزاری نمایشگاه ایران آگروفود با حافظ کبریت چی، مدیرعامل شــرکت تهیه و بسته بندی مواد غذایی هانی گفت و گویی انجام داده است که می خوانید:

 

 ضمن معرفی خودتان، فعالیت های شرکت هانی را تشریح فرمایید؟
- حافظ کبریت چی، مدیرعامل و عضو هیئت مدیره شرکت تهیه و بســته بندی مواد غذایی هانی هســتم و در دو زمینه ی غذای ســنتی و غذای بســته بندی و صنعتی )غذای آماده( فعالیت می کنیم. به دلیل اینکه کسب و کار ما خانوادگی است، من از بچگی در محیطی رشد کردم که همه ی افراد آن درگیر این کار بوده اند و از سال 1381 مسئولیت بخش بسته بندی و غذای آماده را به عهده گرفتم.

 

 هانی از چه سالی شروع به فعالیت کرد و چرا برای ایجاد یک کســب و کار خانوادگی، صنعت مواد غذایی را انتخاب کردید؟
- در ســال 1348 پدر مــن کارگاهی را در میدان قیام خریداری کرد. در آن دوره، شــغل پدر من چمدان ســازی بود امــا اتفاقی برای کارگاه چمدان ســازی پدر من افتاد که باعث تعطیل شدن کارگاه شــد. از آنجا که خانواده ی مادری من در کار رســتوران داری ســنتی بودند، با همکاری پدر من یک رســتوران را در آن کارگاه راه اندازی کردند و رســتوران هانی را تشکیل دادند. فعالیت این رستوران در حدود 25 سال ادامه داشت و در این مدت شعبه های مختلف رستوران و فروشگاه هانی افتتاح شدند. سپس برای اینکه بتوانیم شعبات مان را از لحاظ محصولی تغذیه و شارژ کنیم، نیاز به یک فرآیند و سیستم جدید داشتیم، در نتیجه کارخانه را تأسیس کردیم. البته این کارخانه 35 سال قبل افتتاح شــده بود ولی فعالیت اصلی آن در سال های 1370 تا 1380 ســوله ســازی و ماشین سازی بود. اما از ســال 1381 در این کارخانه به صورت آزمایشی در زمینه ی غذای صنعتی شــروع به فعالیت کردیم و از سال 1386 اولین محصولات ما وارد بازار شدند.

 

وقتی که کارخانه تأسیس شد، به این نتیجه رســیدیم که از طریق کارخانه مــی توانیم به رســتوران های سنتی هانی ســرویس دهیم، ســپس به فکر بســته بندی غذا در واحدهای کوچکتر با نوع بســته بنــدی جدیدتر افتادیم و بســته بندی اســترال یا قوطی را برای این کار انتخاب کردیم؛ و همان غذای ســنتی را به صورت صنعتی بسته بندی کردیم. سرانجام سال 1386 غذای آماده ی هانی را به عنوان دومین تولیدکننده ی این نوع از غذاها وارد بازار کردیم.

 

 شــرکت هانی چند نوع محصول تولید می کند و از زمان تأسیس تا به حال، چه دستاوردهایی داشته است؟
- ما در شرکت هانی، حدود 45 نوع محصول مختلف را تولید می کنیــم مانند غذاهای بین المللی، غذاهای رژیمی، غذاهای وگن، غذاهای صادراتی و غذاهای سنتی ایرانی. از دستاوردهای شــرکت هانی، ارائه ی غذای ســنتی ایرانی با کیفیت باال به بازار اســت و محصولات ما تنوع و نوآوری بســیار باالیی دارند. بــرای مثال ما توانستیم کباب را بسته بندی و صادر کنیم. در این زمینه 45 پروانه ساخت، حدود 30 محصول
استاندارد، گواهینامه های ایزو و FDA آمریکا را داریم.

 

 در زمینه مشتری مداری چه اصولی را رعایت می کنید؟
- شرکت تهیه و بسته بندی مواد غذایی هانی همیشه دو اصول کاری را برای خود داشته است. با توجه به ارزشمند بودن برند هانی و اینکه یک کسب و کار خانوادگی است و بیش از چهل سال برای این برند تالش کرده ایم، در زمینه مشتری مداری همیشه سعی کرده ایم تا با تهیه ی مواد اولیه ی با کیفیت و ســالم، گام های مؤثری در جلب رضایت مشتری برداریم.

 

 ویژگی های محصوالت شرکت هانی را شرح دهید.
- از ویژگــی های محصوالت شــرکت تهیه و بســته بندی مواد غذایی هانی، می توان به نوع بســته بندی، مواد اولیه ی مرغوب و تولید محصولات هانی بدون هیچ گونه مواد نگهدارنده ای اشاره کرد. محصولات هانی را می توان تا 24 ماه در بیرون از یخچال نگهــداری کرد و برای حمل و نقل و نگهداری آنها، نیــازی به انبار یا کامیون یخچال دار نیست که از نظر اقتصادی بسیار به صرفه است. در همایش ها، راهپیمایی ها و فضاهایی که امکانــات اولیه ی زندگی کم اســت، محصولات هانی می توانند به صرفه و کمک کننده باشند و هچنین هموطنان خارج از کشــور ما می توانند طعم غذای ایرانی را در کشورهای دیگر بچشند.

 

 در حال حاضر به کدام کشــورها صادرات دارید؟
- کشورهای اروپایی و کشور کانادا از مشتری های ما هستند. در بازار کشورهای عراق، عمان و روسیه نیز در حال فعالیت هستیم و صادرات داریم.

 

 نظر شــما در مورد نمایشگاه ایران آگروفود چیست و با چه هدف و رویکردی در این نمایشگاه حضور پیدا کردید؟
- امســال بعد از حدود شش ســال در این نمایشگاه شرکت کردیم. تصمیم داریم تا لوگو و طرح و بسته بندی جدید محصوالت شرکت هانی را به ســایر همکاران و شرکت کنندگان معرفی کنیم. همچنین محصولات جدید بین المللی و ســنتی مانند کباب و دلمــه را که با کیفیت بسیار بالایی بسته بندی شده اند را به نمایشگاه آوردیم. نمایشــگاه امسال را سکوی پرتابی برای ســال های آینده مــی بینیم؛ زیرا دوران کرونا به پایان رسیده و زمان مناسبی برای معرفی محصولات جدید هانی است.
(دوشنبه ۳۰ خرداد ۱۴۰۱) ۱۳:۵۸

پست الکترونیک را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید


خبر 1

خبر برگزیده

بازار ارز

سرویس نمایشگاه و همایش‌ها