دوشنبه / ۲۱ خرداد ۱۴۰۳ / ۰۸:۴۰
سرویس : نمایشگاه ، همایش و جشنواره ها و ...
کد خبر : ۱۲۱۷۶۲
گزارشگر : ۳۵۱۶
اقتصاد و نمایشگاه
سرویس نمایشگاه ، همایش و جشنواره ها و ...

ایران آگروفود، جزو نمایشگاههای برتر ایران است‌

نمایشــگاه بین‌المللــی‌ ایــران آگروفــود ۴۲۰۲، بزرگترین‌ رویداد تجاری‌ در حوزه کشاورزی‌، صنایع‌ غذایــی‌، ماشــین‌آلات و صنایــع‌ وابسته‌، با حضور گسترده شرکت‌ها و واحدهــای‌ تولیــدی‌ داخلــی‌ و خارجی‌ در محل‌ دائمی‌ نمایشــگاه های‌ بیــن‌ المللی‌ تهــران در حال برگزاری‌ است‌.

مراســم‌ افتتاحیه‌ سی‌ و یکمین‌ نمایشــگاه بین‌المللی‌ ایران آگروفــود روز ٩۱ خــرداد مــاه با حضــور مهــدی‌ ضیغمــی‌ رییس‌ ســازمان توســعه‌ تجــارت، دکتر ســید احمدرضا علائی‌ طباطبائی‌ مدیرعامل‌ و رئیس‌ هیــات مدیره شرکت‌ ســهامی‌ نمایشــگاه های‌ بین‌ المللی‌ ایران، برخی‌ از سفرای‌ کشــورهای‌ مختلــف‌، روســای‌ انجمن‌هــا و اتحادیه‌هــای‌ مربوطه‌ در محــل‌ دائمــی‌ نمایشــگاه‌های‌ بین‌المللی‌ تهران برگزار شد.
 
ایــن‌ رویــداد به‌ همت‌ شــرکت‌ پالار ســامانه‌ در فضایی‌ با وسعت‌ ۰۷ هزار متــر مربع‌ برگزار شــده است‌، ۰۰۸ شرکت‌ و واحد تولیدی‌ داخلی‌ و ۶٣ ۱ شرکت‌ یا نمایندگی‌ خارجــی‌ از کشــورهای‌ اســپانیا، اتریــش‌، امــارات متحــده عربی‌، ایتالیا، آلمان، تایلند، ترکیه‌، چین‌، دانمارک، روســیه‌ و هنــد حضور دارند. مشــارکت‌کنندگان در این‌ نمایشگاه در سه‌ گروه کالایی‌ فود، فودتک‌ و آگرو، کالاها، فرآورده‌ها، محصولات، فناوری‌ و ماشــین‌آلات مربوط به‌ صنایع‌ کشاورزی‌ و غذایی‌ را به‌ نمایش‌ می‌گذارند.
 
مهدی‌ ضیغمی‌، معــاون وزیر و رییس‌ سازمان توسعه‌ تجارت ایران در حاشیه‌ سی‌ و یکمین‌ نمایشگاه بین‌المللی‌ صنایع‌ کشــاورزی‌، مواد غذایــی‌، ماشــین‌ آلات و صنایــع‌ وابســته‌، ایران آگروفود ۴۲۰۲، در جمع‌ خبرنــگاران این‌ نمایشــگاه را جزو ۵ نمایشــگاه برتــر ایران، معرفی‌ کرد و افــزود: میزان حضور تجــار و شــرکت‌های‌ خارجی‌ در ایران اگروفود نشــان‌دهنده جایگاه و مزیــت‌ مــا در حــوزه صنایــع‌ غذایی‌ اســت‌.وی‌ ادامه‌ داد: صنایع‌ غذایــی‌ در ایــران اکســپو حضور جــدی‌ داشــتند و همیــن‌ حضور منتج‌ بــه‌ عقــد قرارداد‌های‌ خوب با شــرکت‌های‌ خارجی‌ شد؛ و این‌ موضــوع نشــان دهنــده ظرفیت‌ بالای‌ ما در حوزه صادرات و توسعه‌ کیفیت‌ این‌ محصولات است‌.معاون وزیــر و رییس‌ ســازمان توســعه‌ تجارت ایــران با تاکید بــر رابطه‌ مســتقیم‌ این‌ صنعت‌ با سبد غذای‌ خانوارها، تصریح‌ کرد: در سال‌های‌ اخیر این‌ صنعت‌ رشد قابل‌ توجهی‌ داشت‌ و بخشــی‌ از این‌ موفقیت‌ را می‌توان به‌ برگزاری‌ این‌ نمایشــگاه نســبت‌ داد چرا که‌ با ایجاد فضای‌ رقابتی‌ به‌ افزایــش‌ کیفیت‌ کمک‌ کرده است‌.ضیغمی‌ در پاسخ‌ به‌ این‌ پرسش‌ که‌ آیا بســته‌های‌ حمایتی‌ برای‌ شرکت‌های‌ ایرانی‌ در شرایط‌ تحریم‌ تعریف‌ شــده است‌؟ گفت‌: ســازمان توســعه‌ تجارت ایران در حوزه مشوق‌های‌ صادراتی‌ به‌ ویژه برای‌ صنایع‌ خرد برای‌ شــرکت‌ در نمایشگاه‌های‌ بین‌المللی‌ تلاش‌های‌ را آغاز کرده و امیدواریم‌ ســازمان برنامه‌ و بودجه‌ بتواند مشوق‌ها را تا پایان سال پرداخت‌ کند.
 
وی‌ در پایــان توضیــح‌ داد: هدف مــا حمایــت‌ از صنایع‌ خرد و صادرات محصــولات غیرنفتی‌ و دانش‌بنیان‌هاســت‌ و در ایــن‌ بین‌ صنایع‌ غذایی‌ جایگاه ویژه‌ای‌ دارند. گفتنی‌ است‌؛ محل‌ برگزاری‌ این‌ نمایشگاه در ســالن‌های‌ ۷، ۶، ۵، ۸-٩، ۸۱، ســری‌ ۵۲، ۷۲، A۱٣، B۱٣، ۵٣ ، ۸٣، A۸٣، B۸٣، ۰۴-A۰۴، ۱۴-B۱۴، ۱-۴۴، ۲-۴۴ و فضای‌ باز سالن‌های‌ مذکور قرار دارد و تــا تاریخ‌ ۲۲ خردادماه میزبان فعــالان، بازدیدکنندگان و علاقه‌مندان خواهد بود.
 
(دوشنبه ۲۱ خرداد ۱۴۰۳) ۰۸:۴۰

پست الکترونیک را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید


خبر 1

خبر برگزیده

بازار ارز

سرویس نمایشگاه و همایش‌ها