دوشنبه / ۲۱ خرداد ۱۴۰۳ / ۰۹:۲۱
سرویس : نمایشگاه ، همایش و جشنواره ها و ...
کد خبر : ۱۲۱۷۶۳
گزارشگر : ۳۵۱۶
سرویس نمایشگاه ، همایش و جشنواره ها و ...

نمایشگاه بین‌ المللی‌ ایران آگروفود بستری برای گفت‌ و گو و توسعه‌ صنایع‌ غذایی‌ و کشاورزی

یکی‌ از نقاط قوت نمایشــگاه بین‌المللی‌ ایران آگروفود، برگزاری‌ همایش‌های‌ جانبی‌ متعدد در راســتای‌ توســعه‌ همکاری‌های‌ بین‌المللی‌ و بررســی‌ چالش‌ها و فرصت‌های‌ موجود در صنایع‌ مواد غذایی‌ و کشــاورزی‌ اســت‌.

یکی‌ از نقاط قوت نمایشــگاه بین‌المللی‌ ایران آگروفود،برگزاری‌ همایش‌های‌ جانبی‌ متعدد در راســتای‌ توســعه‌ همکاری‌های‌ بین‌المللی‌ و بررســی‌ چالش‌ها و فرصت‌های‌ موجود در صنایع‌ مواد غذایی‌ و کشــاورزی‌ اســت‌. این همایش‌ها نه‌ تنها بســتری‌ برای‌ تبادل دانش‌ و تجربیات میان کارشناســان و متخصصان فراهم‌ می‌کنند، بلکه‌ به‌ عنوان محلی‌ برای‌ شناســایی‌ و ایجاد فرصت‌های‌ جدید در زمینه‌های‌ مختلف‌ صنایع‌ غذایی‌ و کشاورزی‌ نیز عمل‌ می‌کنند.
 
همزمان با نخســتین‌ روز ســی‌ و یکمین‌ نمایشــگا ه بین‌المللی‌ ایران آگروفود، نشســت‌ های‌ همکاری‌ ایران و هند و توســعه‌ همکاری‌های‌ منطقه‌ای‌ تولید و تجارت محصــولات غذایی‌ حــلال در محل‌ دائمی‌ نمایشــگاه بین‌المللی‌ تهران برگزار شد.
 
در نشست‌ توسعه‌ همکاری‌های‌ منطقه‌ای‌ تولید و تجارت  محصولات غذایی‌ حلال کارشناسان و مقامات برجسته‌ از کشورهای‌ ایران، امارات متحده عربی‌، عربستان سعودی‌ و مالزی‌، فعالان این‌ حوزه، صادرکنندگان و واردکنندگان محصــولات غذایی‌، نماینــدگان اتاق‌هــای‌ بازرگانی‌ و تشکل‌های‌ بخش‌ خصوصی‌ به‌ بحث‌ و تبادل نظر پرداختند.
 
در این‌ نشست‌، راهکارهای‌ توسعه‌ همکاری‌های‌ منطقه‌ای‌ در زمینه‌ تولید و تجارت محصــولات غذایی‌ حلال مورد بررسی‌ قرار گرفت‌.
در دومین‌ روز از نمایشــگاه، نشست‌ تخصصی‌ با عنوان امنیت‌ غذایی‌ از مزرعه‌ تا ســفره برگزار شد. این‌ نشست‌ با حضور کارشناسان، مسئولان و فعالان حوزه کشاورزی‌ و صنایع‌ غذایی‌، به‌ بررسی‌ چالش‌ها و راهکارهای‌ ارتقای‌  امنیت‌ غذایی‌ در ایران پرداخت‌. موضوعات مطرح شــده در این‌ نشست‌ شامل‌ ارتقای‌ سلامت‌ و کیفیت‌ محصولات کشــاورزی‌، نقش‌ نظارت و کنترل در زنجیره تولید مواد غذایی‌، فناوری‌های‌ نوین‌ برای‌ حفظ‌ سلامت‌ مواد غذایی‌، آموزش و ارتقــای‌ آگاهی‌ مصرف‌کننــدگان، و قوانین‌ و مقررات مربوط به‌ امنیت‌ غذایی‌ بود.
برنامه‌های‌ این‌ نمایشــگاه همچنان ادامــه‌ دارد و در تاریخ‌ 21 خرداد، ماه شــانزدهمین‌ همایش‌ ملی‌ صادرات ماشین‌آلات و محصولات صنایع‌ غذایی‌ برگزار خواهد شد.
 
(دوشنبه ۲۱ خرداد ۱۴۰۳) ۰۹:۲۱

پست الکترونیک را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید


خبر 1

خبر برگزیده

بازار ارز

سرویس نمایشگاه و همایش‌ها