یکشنبه / ۳ تیر ۱۴۰۳ / ۰۸:۱۵
سرویس : صنایع دام، طیور، آبزیان و مکملهای غذایی
کد خبر : ۱۲۱۹۰۸
گزارشگر : ۳۵۱۶
سرویس صنایع دام، طیور، آبزیان و مکملهای غذایی

گوساله زیر ۴ ماه مشمول بیشترین تورم ماهانه در اردیبهشت شد

در اردیبهشت ۱۴۰۳، در میان اقلام گاوداری صنعتی بیشترین میزان تورم ماهانه مربوط به گوساله نر زیر ۴ ماه (۱۰.۱ درصد) و بیشترین میزان کاهش مربوط به گاونرداشتی (۰.۶- درصد) است.

در اردیبهشت ماه ۱۴۰۳ شاخص قیمت تولیدکننده بخش گاوداری‌های صنعتی (بر مبنای ۱۰۰=۱۳۹۵) برابر با ۱۴۹۳.۸ بوده‌است که نسبت به ماه قبل (تورم ماهانه) ۱.۴ درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) ۲۸.۰ درصد افزایش یافته‌است. همچنین میانگین شاخص ۱۲ ماه منتهی به ماه جاری نیز نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم سالانه) ۴۷.۲ درصد افزایش یافته‌است.
 
افزایش تورم ماهانه
 
در اردیبهشت ماه ۱۴۰۳ تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش گاوداری‌های صنعتی نسبت به ماه قبل (تورم ماهانه) به ۱.۴ درصد رسید که در مقایسه با همین اطلاع در ماه قبل (۱.۰ درصد)، ۰.۴ واحد درصد افزایش دارد. در میان اقلام گاوداری صنعتی، بیشترین میزان تورم ماهانه مربوط به قلم گوساله نر زیر ۴ ماه (۱۰.۱ درصد) و بیشترین میزان کاهش آن مربوط به گاو نر داشتی (۰.۶- درصد) است.
 
افزایش تورم نقطه به نقطه
 
در اردیبهشت ماه ۱۴۰۳ تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش گاوداری‌های صنعتی نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) به ۲۸.۰ درصد رسید که در مقایسه با همین اطلاع در ماه قبل (۲۶.۲ درصد)، ۱.۸ واحد درصد افزایش داشته‌است. به عبارتی، میانگین قیمت دریافتی توسط تولیدکنندگان محصولات گاوداری‌های صنعتی به ازای تولید قلم‌های خود در داخل کشور، در اردیبهشت ماه ۱۴۰۳ نسبت به ماه مشابه سال قبل ۲۸.۰ درصد افزایش دارد. در بین اقلام گاوداری‌های صنعتی، کمترین تورم نقطه به نقطه مربوط به قلم شیر (۶.۰ درصد) و بیشترین آن مربوط به قلم گاو تلیسه (۱۰۹.۴ درصد) است.
 
کاهش تورم سالانه
 
در اردیبهشت ماه ۱۴۰۳، تغییرات میانگین شاخص قیمت تولیدکننده محصولات گاوداری‌های صنعتی در داخل کشور در دوازده ماه منتهی به این ماه نسبت به دوره مشابه در سال قبل به ۴۷.۲ درصد رسید که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل (۴۹.۲ درصد)، ۲.۰ واحد درصد کاهش نشان می‌دهد. در ماه مورد بررسی، در میان اقلام گاوداری‌های صنعتی در کشور، کمترین تورم سالانه مربوط به قلم شیر (۲۰.۵ درصد) و بیشترین آن مربوط به گاو تلیسه (۱۳۳.۷ درصد) است.
(یکشنبه ۳ تیر ۱۴۰۳) ۰۸:۱۵

پست الکترونیک را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید


خبر 1

خبر برگزیده

بازار ارز

سرویس نمایشگاه و همایش‌ها