بانک اطلاعات شرکت‌های صنایع غذایی

ردیفنام شرکت
1آشام رنگ طبیعت
2پاکدام پارس
3مجتمع آرشاک پروتئین
4هرمس
5سرو شمال دوردخان
6شبستر آذربایجان ( کوهسار )
7توج میثاق
8کشت و صنعت دز دشت ( تکین - به چین - مهیار )
9تعاونی دنا مرغ یاسوج
10مرغ سحر
11تعاونی پر طلایی
12کشتارگاه طیور ایثار
13شاهین پر غرب
14صنایع غذایی نوژ
15مهر زمستانه
16گوهر طیور البرز
17سپید بال میعاد
18مرغ تک شیراز
19میثاق
20مجتمع کمند پارس
21پاسارگاد مرغ
22سعادتیه تهران
23هامون تباهه
24ساتگین ( جاموس )
25کرمان طیور
26گوشتیران
27فرآورده های گوشتی 110
28زرین صحرا
29سوگل شهریار ( گل سو امیران )
30پر سفید سیمرغ
31مفیدان
32صنایع غذایی آذر فیله ( لاما )
33صنعتی مرغ ماکیان
34پرریزان بروجرد
35مجتمع پروتئینی دهکده یزد
36کشتارگاه پگاه سحر همدان
37بندر طیور هرمزگان
38فواد آمل
39طیور فیله
40کشتارگاه ترنگ کوهستان
41کشتارگاه صنعتی بهار لرستان
42قائم گرمن ( تقویت )
43افشان پروتئین ( سورن )
44همبرگر پاک جم ( مور موری )
45مهراس
46پرند خراسان ( 313 )
47شقایق سامان
48طلوار دلباز ( کوشک )
49فردین سپاهان
50سیوران پروتئین ( شات )
۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ ۹ ۱۰ ... »
۱۰۰۰ مورد، صفحه ۱ از ۲۰